Công cụ làm việc thiết yếu,
kết nối liền mạch

Chúng tôi tin rằng công cụ làm việc định hình nên công việc của bạn. Lark tích hợp các ứng dụng nhắn tin, hội nghị truyền hình, quản lý lịch trình, tài liệu cộng tác, lưu trữ đám mây, email và quy trình công việc nhằm mang đến trải nghiệm cộng tác liền mạch trên tất cả thiết bị của bạn.

Bạn đã sẵn sàng ‘Số hóa’ cho
không gian làm việc?

Tất cả mọi thứ bạn cần là Internet và Lark.