Media Agency

Creativity is the new productivity

Kiểm soát tiến độ và tác vụ hiệu quả với Bitable

Dễ dàng kiểm soát tiến độ và tác vụ truyền thông đa kênh với rất nhiều Template của công cụ Bitable. Với các tính năng tiện lợi và trực quan, có thể dễ dàng theo dõi và giao việc cho mọi phòng bạn thông qua 1 bảng duy nhất.